• ไฟล์การตั้งค่า php.ini ของคุณ, สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ขนาดสูงสุด (2000MB) ซึ่งมันขนาดใหญ่กว่าขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้โพส (800MB), คุณควจเปลี่ยนการตั้งค่านี้
อัลบั้มหลัก


ชื่ออัลบั้มเลือกอัลบั้มรูป

You've got a problem with your JavaScript

ตอนนี้คุณกำลังใช้การอัพโหลดแบบ แฟลชอัพโหลด. หากเจอปัญหา? ให้ลองใช้ การอัพโหลดแบปกติ แทน.

ขนาดไฟล์สูงสุด: B.

Set Photo Properties img

รูปภาพที่ได้ถูกอัพโหลดแล้ว