• In your php.ini file, the upload_max_filesize (2000MB) is bigger than post_max_size (800MB), you should change this setting
Эх цомог


Цомогын нэрЦомогоо сонгох

You've got a problem with your JavaScript

Та Flash uploader-г ашиглан зураг оруулж байна. Хэрвээ асуудал гараад байвал Browser uploader-г ашиглаж үзээрэй.

Файлын дээд хэмжээ: B.

Set Photo Properties img

Нэмэгдсэн зурагнууд