• בקובץ php.ini שלך, upload_max_filesize (SB הוא גדול יותר post_max_size (SB, עליך לשנות הגדרה זו
קטגורית אם


שם קטגוריהצניחה לתוך הקטגוריה

You've got a problem with your JavaScript

אתה משתמש בהעלאת פלאש. ישנה בעיה? נסה העלאה מהדפדפן במקום.

גודל קובץ מקסימאלי: B.

Set Photo Properties img

התמונות העלאה