• Във вашият php.ini файл, параметърът upload_max_filesize (2000MB) е по-голям от post_max_size (800MB), трябва да промените тази настройка
Родителски албум


Име на албумаИзбор на албум

Select Files

Вие използвате качване през Браузер. Можете да превключите в режим Качване чрез Флаш.

Максимален размер за файл: B.

Set Photo Properties img

Качени снимки